„Adresownik” – plener graficzny

plener graficzny pasek„Adresownik” – wyjątkowy plener graficzny  w przestrzeni częstochowskich Alei to kolejna, artystyczna  propozycja warsztatowa w ramach akcji „Aleje – tu się dzieje!”.

Alejowy plener graficzny będzie dla uczestników terenem poszukiwań własnego języka artystycznej wypowiedzi,  wymiany doświadczeń artystycznych a także miejscem dla  konfrontacji indywidualnych działań w spotkaniu z odbiorcą, mieszkańcami miasta. Wspólne działania  są inspirującą sytuacją  wykorzystania posiadanych umiejętności, ale również otwierają  na nowe doświadczenia i eksperymenty artystyczne.

Realizacja zadań plenerowych obejmie działania artystyczne w obszarze Alej NMP, następnie wystawę roboczą na zakończenie pleneru (lipiec) oraz wystawę końcową prezentującą wybrane prace (wrzesień lub październik). Podczas trwania pleneru studenci pracują w terenie otwartym i w pracowniach grafiki. Wystawa końcowa powstaje na bazie prac wykonanych bezpośrednio na plenerze a także zrealizowanych w technikach wymagających skorzystania z pracowni graficznych (wykonanie matryc, wykonanie odbitek, przygotowanie do ekspozycji).

Cele pleneru to m.in.:

– rozwój wyobraźni, kreatywności, uważnego, pozbawionego schematyczności postrzegania

– inspiracja tożsamością kulturową miejsca (cechy charakterystyczne pejzażu miejskiego, architektura, mieszkańcy, historia i zabytki )

– kształcenie własnego języka artystycznej wypowiedzi i odpowiedzialności twórcy w kontekście społecznego odbioru sztuki

Czas i miejsce: przestrzeń Alej, pracownie grafiki warsztatowej ISP,  07-12 lipiec 2014 r.

Prowadzenie pleneru – dr Witold Zaręba, mgr Barbara Czapor – Zaręba, koordynator, opieka merytoryczna dr hab. Katarzyna Winczek.

Pracownie grafiki warsztatowej w Instytucie Sztuk Pięknych, ul. Dąbrowskiego 14 : druk wklęsły, druk wypukły – s. 207, 208, kwaszarnia – s. 110.

W plenerze biorą udział studenci kierunku Grafika Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu.

Program pleneru

07.07 – godz. 10.00, spotkanie w s. 207, 208, ISP ul. Dąbrowskiego 14

08.07 – spotkanie w budynku ISP o godz. 9.30, godz. 10.00 – wykład i pokaz materiału historycznego, przybliżającego studentom  przeszłość i dzień dzisiejszy głównego traktu miasta, spotkanie z historykiem dr Juliuszem Sętowskim, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Centrum Promocji Młodych Muzeum Częstochowskie, Al. Wolności 30

09.07 – spotkanie w budynku ISP o godz. 9.30, godz. 10.00 – prezentacja materiału topograficznego , spotkanie z historykiem dr Juliuszem Sętowskim, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy, Centrum Promocji Młodych Muzeum Częstochowskie, Al. Wolności 30

10.07 – godz. 10.00, spotkanie w s. 207, 208, ISP ul. Dąbrowskiego 14. Możliwość uczestniczenia w otwartej obronie prac dyplomowych studentów kierunku grafika.

11.07 – spotkanie w budynku ISP o godz. 10.00, godz. 10.30 – zwiedzanie kuratorskie wystawy „Dionizos. Współczesna odsłona mitu”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Al. NMP 64

12.07 – zakończenie pleneru – wystawa robocza s. 207, 208

plener graficzny

Organizatorzy: Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki, Urząd Miasta Częstochowy

Źródło: materiał prasowy organizatora

7-12 lipca
Miejsce: Aleje Najświętszej Maryi Panny
godz. 10.00-14.00