Piknik z ALA

img_8557_1Tym razem do obcowania ze sztuką zaprasza nas Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich ALA! 20 maja na Placu Biegańskiego odbędzie się Piknik, podczas którego uczniowie i absolwenci wraz z mieszkańcami nawiązywać będą artystyczny dialog…

Organizatorzy przygotowali szeroki program, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W centralnym punkcie miasta odbędą się działania, których celem jest doświadczanie sztuki w wielu jej przejawach i formach. Zaplanowano m.in. akcje plastyczne i fotograficzne, występy wokalne i inscenizacje teatralne. Na naszych najmłodszych czekać będą zabawy ruchowe oraz bajkowe atrakcje: plenerowy spektakl i warsztaty tworzenia papierowych kostiumów, które zostaną zaprezentowane w trakcie przedstawienia. Na scenie głównej swoimi możliwościami wokalnymi popiszą się absolwenci i uczniowie ALA. Między 16.00 a 18.00 uczestnicy będą mogli wziąć udział w akcji fotograficznej – „ zrób sobie portret okolicznościowy”, a dla amatorów grafitti przewidziano wspólne malowanie na foli. Zapraszamy!

PROGRAM

20 maja 2014 (wtorek), Plac Biegańskiego

14:30 BAJKA PLENEROWA – spektakl dla dzieci zrealizowany przez uczniów ALA i AGA (płyta placu)
15:00 UCZNIOWIE i ABSOLWENCI ALA NA SCENIE – występ wokalny 1
15:00 – 17:00 WARSZTATY PAPIEROWE KOSTIUMY – akcja plastyczna skierowana do dzieci, które tworzą swoje kostiumy, by w nich zagrać w BAJCE PLENEROWEJ,
15:45 BAJKA PLENEROWA – spektakl dla dzieci zrealizowany przez uczniów ALA i AGA (płyta placu)
16:00 – 18:00 ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZY – zabawy ruchowe dla najmłodszych,
16:00 – 18:00 AKCJA FOTOGRAFICZNA – zrób sobie portret okolicznościowy,
16:00 – 18:00 GRAFITTI NA FOLII – wspólne malowanie,
16:15 UCZNIOWIE i ABSOLWENCI ALA NA SCENIE – występ wokalny 2
17:00 BAJKA PLENEROWA – spektakl dla dzieci zrealizowany przez uczniów ALA i AGA (płyta placu)
17:30 UCZNIOWIE i ABSOLWENCI ALA NA SCENIE – występ wokalny 3

ALA to obecnie Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich ALA. Szkoła została powołana 11 lat temu na wzór Autorskich Liceów Artystycznych we Wrocławiu, które działają z powodzeniem od 1995 r. Autorem koncepcji działania szkół ALA jest Mariusz Budzyński. Założycielkami ALA w Częstochowie są Dorota Wojciechowska i Zofia Ściebura. Siedziba szkoły znajduje się w Częstochowie przy ul. Nadrzeczna 5. Obecnie Zespół Szkół to Liceum ALA i Gimnazjum AGA. ALA to szkoła alternatywna ze zindywidualizowanym planem nauki dla każdego ucznia, przyjazną i kompetentną kadrą oraz stałą opieką psychologiczną. W ALA dostępne są kierunki artystyczne (literacko – dziennikarskie, teatralne, grafika komputerowa, projektowo – plastyczne, fotografia artystyczna, ceramika) oraz 3 kierunki akademickie (ścisły, przyrodniczy i społeczny). Zwieńczeniem pracy artystycznej uczniów jest organizowana pod koniec każdego semestru prezentacja twórczości (spektakle, koncerty, występy wokalne, projekcje, ekspozycje, wystawy i odczyty).
Celem szkoły jest wychowanie do Miłości, wartości i odpowiedzialności poprzez: budowanie życia szkoły w oparciu o zasady dialogu (wg M. Bubera), a w szczególności wzajemnego szacunku, nadanie szkole charakteru wspólnoty, stwarzanie uczniom warunków dla podejmowania ważnych życiowych decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności, wypracowywanie postawy współodczuwania, niesienia pomocy i podejmowania współpracy. Każdy uczeń ALA wybiera spośród nauczycieli uczących w szkole nauczyciela – opiekuna (tutora), który prowadzi go przez czas edukacji w ALA i wspiera we wszystkich jego działaniach i rozwoju, jest jego indywidualnym wychowawcą.

(www.alacz.edu.pl)
Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
Organizator: Zespół Szkół Artystycznych i Akademickich ALA w Częstochowie

Źródło: materiał prasowy organizatora

 

Miejsce: Plac Biegańskiego

godz. 14.30