„Tajemnice Orlich Gniazd” – spotkanie podróżnicze

pasek11 sierpnia tajemnice jurajskich zamków i warowni zdradzi nam dr hab. prof. AJD Marceli Antoniewicz. Zapraszamy na spotkanie podróżnicze, podczas którego poznamy wiele nieznanych faktów o powstaniu i funkcjonowaniu średniowiecznych budowli Szlaku Orlich Gniazd.

Marceli Antoniewicz jest historykiem, znawcą heraldyki i kasteologii, autorem wielu artykułów naukowych, popularno – naukowych, dokumentacji historyczno-konserwatorskich oraz książek dotyczących naszego regionu oraz historii powstawania i funkcjonowania systemu warownego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. „Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza – Funkcje – Konteksty”.

Dr hab. prof AJD Marceli Antoniewicz był współorganizatorem Instytutu Historii w dawnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Jest członkiem m.in. : Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.

 

Miejsce: budynek Odwachu (obok Ratusza Miejskiego)
godz. 19.00