FOTO: Spotkanie z Markiem Jasińskim i Piotrem Krasem

pasek
Za nami drugie spotkanie z fotografią. 19 maja w budynku Odwachu o technice solarigrafii opowiadali Marek Jasiński i Piotr Kras.

Foto: Jarosław Respondek