SZTUKA DLA KAŻDEGO

20-21 sierpnia_sztuka dla każdego_SLIDERalejePo przerwie Miejska Galeria Sztuki wraca do organizacji wydarzenia plenerowego, które ma już w historii galerii pewną tradycję i znane było dotąd pod nazwą „Pomaluj mi świat. Sztuka dla każdego”. Pomysłodawcą i koordynatorem dwóch pierwszych edycji był ówczesny dyrektor galerii Czesław Tarczyński, wznowienie programu opiera się na tych samych założeniach, ale pod nowym hasłem Miasto Sztuki. Sztuka w mieście.

Miasto Sztuki. Sztuka w mieście trafić ma do szerokiego grona odbiorców – od najmłodszych do najstarszych. Maja to być działania będące z jednej strony prezentacją prac plastycznych – taki pomysł na targi sztuki, z możliwością sprzedaży prac, z drugiej – oparte na dynamicznej interakcji z widzem, bezpośrednim kontakcie. Korzystając z doświadczeń z poprzednich edycji przygotowujemy program urozmaicony, który, ze względu na charakter działań, będzie realizowany w wydzielonych sektorach Placu Biegańskiego. I tak np. otworzymy strefę dla najmłodszych Kids corner, czyli przestrzeń, gdzie dzieci będą mogły „twórczo się wyszumieć”, pod okiem specjalistów – instruktorów; przygotujemy pokazy twórcze na żywo; będzie sztuka w działaniu; w innej części Placu staną stoiska z artykułami dla plastyków w centrum natomiast – stoiska częstochowskich artystów, czyli prezentacja i sprzedaż prac plastycznych. Sztuka wkroczy w przestrzeń miejską, miasto otworzy się na sztukę, a Plac Biegańskiego objawi się jako scena kultury.

20 i 21 sierpnia 2016, godz. 11.00 – 18.00, Plac Biegańskiego
Miasto sztuki. Sztuka w mieście

inf: MGS