EXACT SYSTEMS GRAND PRIX CZĘSTOCHOWY W KOSZYKÓWCE 3×3

koszykówka

Turniej prowadzony będzie w kategorii OPEN MĘŻCZYZN i kategorii towarzyszącej PLUS 40 bez podziału na kobiety i mężczyzn dla której dopuszcza się również zespoły mieszane.

Prawo gry maja wszyscy chętni urodzeni:
– w roku 2001 i starsi w rozgrywkach kategorii OPEN M
– w roku 1975 i starsi/sze w rozgrywkach kategorii 40+
po spełnieniu następujących warunków organizacyjnych:
– osobistym, indywidualnym zarejestrowaniu się na stronie poprzez wejście na stronę www.3X3planet.com/singup, wypełnienie swoich danych i zatwierdzenie ich przyciskiem SING UP – nie dotyczy zawodników już zarejestrowanych
– przesłaniu do stowarzyszenia STREETBALL POLSKA zgłoszenia zespołu poprzez wykorzystanie aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. W zgłoszeniu należy wypełnić wszystkie rubryki podając numer KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dla każdego członka drużyny. W przypadku kiedy zgłaszani zawodnicy nie posiadają KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW w zgłoszeniu należy zaznaczyć pole NIE, co automatycznie stanowić będzie złożenie wniosku o wydanie KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW. Podczas weryfikacji przed turniejem każdy zawodnik nie posiadający KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW otrzyma do podpisu wniosek o jej wydanie i po zaakceptowaniu wniosku i dokonaniu opłaty w wysokości 10,00 złotych otrzyma KARTE.
UWAGA!!! Zawodniczki/cy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji dostarczyć wypełniony i podpisany druk zgody opiekunów prawnych, który stanowi załącznik do Regulaminu KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dostępny na stronie www.streetballpolska.pl w dziale REGULAMINY.
W turnieju mają prawo udziału drużyny klubowe, szkolne, instytucjonalne lub swobodnie stowarzyszone, których wszyscy zawodnicy/czki, dopełnia powyższych formalności. W przypadku startu drużyn klubowych lub szkolnych nie ogranicza się ilości zespołów reprezentujących dany klub lub szkołę. Turniej ma formę otwartą dla wszystkich zespołów z terenu naszego kraju oraz zagranicy, które spełniają wymagania regulaminowe /Regulamin BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2015 w koszykówce 3X3 dostępny na stronie www.streetballpolska.pl

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. Termin zgłoszeń upływa 10 czerwca br., o godzinie 21:00. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Turniej w zależności od ilości zgłoszonych zespołów zostanie przeprowadzony systemem eliminacji w grupach i fazy play off do wyłonienia zwycięzców lub innym systemem, który gwarantuje każdemu zespołowi rozegranie minimum trzech spotkań w turnieju.

Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry 3×3 FIBA wersji 2015 /szczegółowa treść przepisów na stronie www.streetballpolska.pl w dziale przepisy.

Zespoły startujące w cyklu BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2015 w turnieju eliminacyjnym walczą o kwalifikacje do turnieju finałowego oraz punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięzca kwalifikuje się do turnieju finałowego, a zespoły zajmujące miejsca 2 – 8 otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej według klucza: II miejsce – 10 pkt, III miejsce – 7 pkt, IV miejsce – 5 pkt, miejsca V-VIII – 3 pkt, wszyscy pozostali uczestnicy 1 pkt.
W przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem do turnieju finałowego przez zespół, który wcześniej wywalczył kwalifikacje z tego miejsca żaden zespół nie zdobywa kwalifikacji a w puli finałowej powiększa się liczbę miejsc dla drużyn uzyskujących kwalifikacje z najlepszych miejsc w klasyfikacji generalnej BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2015.

W trakcie trwania turnieju przeprowadzone zostaną otwarte konkursy rzutowe. Zgłoszenia do konkursów można będzie dokonywać w biurze zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursach.

Zwycięska drużyna w kategorii OPEN uzyskuje prawo udziału w turnieju finałowym BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2015, nagrodę finansową (w wys. 1200 zł) oraz pamiątkowe statuetki dla każdego członka zespołu. Zespoły zajmujące II i III miejsce w kategorii OPEN otrzymują nagrodę finansowa (odpowiednio za II miejsce – 800 zł i za III miejsce – 400 zł). Zwycięska drużyna w kategorii 40+ otrzymuje nagrody rzeczowe. Zwycięzcy konkursów otrzymują nagrody rzeczowe.

Weryfikacja uczestników, wydawanie KART UCZESTNIKÓW odbędzie się w dniu zawodów od godziny 9:00 według programu minutowego, który zostanie określony po zamknięciu listy zgłoszeń.
Uczestnicy turnieju maja obowiązek gry w koszulkach – znacznikach dostarczonych przez organizatora.

Organizatorzy: Miasto Częstochowa, Organizacja Środowiskowa AZS w Częstochowie, Stowarzyszenie Streetball Polska, Miejski Ośrodek Spotu i Rekreacji w Częstochowie

Grand Prix_Plakat

Godz. 10.00 – 18.00
Miejsce: Plac Biegańskiego