Spotkanie z fotografem WOJCIECHEM PRAŻMOWSKIM

Prażmowski
Na kolejnym spotkaniu 11 sierpnia w Odwachu, poznamy twórczość Wojciecha Prażmowskiego – polskiego fotografa, przedstawiciela nurtu fotografii kreacyjnej.

Wojciech Prażmowski – fotograf, urodzony w 1949 w Częstochowie. W latach 1972-74 studiował w Škole Vytvarnej Fotografie w Brnie. Wykładowca PWSFTviT w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a przed laty także Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Członek ZPAF.
Działalność fotograficzną rozpoczął w latach 70. Początki to fotografia metaforyczna, w której można było wyczuć motywy konceptualne. Wykonywał zlecenia dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Częstochowie, które przekraczały zakres zwykłej inwentaryzacji. Przełomem w jego podejściu do fotografii okazała się wystawa „Pierwsza światowa wystawa zdjęć zepsutych” z 1989 roku. Prażmowski od tego momentu tworzył fotografię, której koncepcja wyrażała tradycję najnowszej historii Polski, jej symboli i mitów. W II połowie lat 90. rozpoczął kolejny etap swej twórczości polegający na tworzeniu foto-obiektów, które mogły być prezentowane jako samoistne dzieła sztuki lub być wykorzystane do wykonania „fotografii inscenizowanej”. W ten sposób podkreślał dwoistość materii fotograficznej. Od samego początku chętnie stosował zabieg fotomontażu, zmieniał także obraz pozytywowy, co miało swą polską tradycję w doświadczeniach z kręgu piktorializmu, a także z eksperymentów grupy „Zero 61”. W 1995 roku rozpoczął wykonywanie serii Hommage à… poświęconej wybitnym twórcom XX wieku. W końcu lat 90. artysta sięgnął do dokumentu fotograficznego, czego podsumowaniem jest książka Biało-czerwono-czarna (1999) opowiadająca we wszechstronny sposób o Polsce lat 90. Stosował także wielkoformatowe kompozycje kolorowe „Bardzo martwe natury” o fowistycznym i nowoczesnym rozumieniu koloru, a od początku XXI wieku stosuje połączenie fotografii barwnej z dokumentem fotograficznym (wystawa „Zarzecze”), co świadczy o tym, że artysta poszukuje nowych znaczeń także w dokumencie.
Tekst na podstawie notki Krzysztofa Jureckiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, marzec 2004.

Godz. 19.00 – 20.30
Miejsce: Budynek Odwachu obok Ratusza Miejskiego