Grand Prix Częstochowy w Koszykówce 3×3

pasek koszykówka„Aleje-tu się dzieje!” na sportowo! 14 czerwca na Placu Biegańskiego odbędzie się Grand Prix Częstochowy w Koszykówce 3×3. Turniej prowadzony będzie wyłącznie w kategorii OPEN. Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody finansowe oraz pamiątkowe statuetki. Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w konkursie rzutów za trzy i rzutów osobistych. O muzyczną oprawę zawodów zadba DJ Pistolet, a na kibiców czekać będą liczne pokazy i zabawy dla najmłodszych.

Turniej prowadzony będzie bez podziału na kobiety i mężczyzn – dopuszcza się również zespoły mieszane. Prawo gry mają wszyscy chętni urodzeni w roku 2000 i starsi po spełnieniu następujących warunków organizacyjnych:

  • osobistym, indywidualnym zarejestrowaniu się na stronie www.3X3planet.com,
  • przesłaniu do stowarzyszenia STREETBALL POLSKA zgłoszenia zespołu poprzez wykorzystanie aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl.

W zgłoszeniu należy wypełnić wszystkie rubryki podając numer KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dla każdego członka drużyny. W przypadku kiedy zgłaszani zawodnicy nie posiadają KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW w zgłoszeniu należy pozostawić wolne pole, co automatycznie stanowić będzie złożenie wniosku o wydanie KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW. Podczas weryfikacji przed turniejem każdy zawodnik nie posiadający KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW otrzyma do podpisu wniosek o jej wydanie. Po zaakceptowaniu wniosku i dokonaniu
opłaty w wysokości 10,00 złotych otrzyma KARTĘ.

UWAGA!!! Zawodniczki/cy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji dostarczyć wypełniony i podpisany druk zgody opiekunów prawnych, który stanowi załącznik do Regulaminu KARTY UCZESTNIKA ZAWODÓW dostępny na stronie www.streetballpolska.pl w dziale REGULAMINY.

W turnieju mają prawo udziału drużyny klubowe, szkolne, instytucjonalne lub swobodnie stowarzyszone, których wszyscy zawodnicy/czki, dopełnią powyższych formalności. W przypadku startu drużyn klubowych lub szkolnych nie ogranicza się ilości zespołów reprezentujących dany klub lub szkołę. Turniej ma formę otwartą dla wszystkich zespołów z terenu naszego kraju oraz zagranicy, które spełniają wymagania regulaminowe dostępny na stronie www.streetballpolska.pl

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przy pomocy aktywnego druku zgłoszeń na stronie www.streetballpolska.pl. Termin zgłoszeń upływa 11 czerwca br., o godzinie 21:00 . Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Turniej w zależności od ilości zgłoszonych zespołów zostanie przeprowadzony systemem eliminacji w grupach i fazy play off do wyłonienia zwycięzców lub innym systemem, który gwarantuje każdemu zespołowi rozegranie minimum trzech spotkań w turnieju.

Turniej rozgrywany będzie według przepisów gry 3×3 FIBA wersji 2014 (szczegółowa treść przepisów na stronie www.streetballpolska.pl)

Zwycięska drużyna uzyskuje prawo udziału w turnieju finałowym BOSCH GRAND PRIX POLSKI!

Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody finansowe:
I miejsce – 1200 zł oraz pamiątkowe statuetki dla każdego członka. zespołu.
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 400 zł

Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody rzeczowe.

W trakcie trwania turnieju przeprowadzone zostaną dwa konkursy otwarte w rzutach za 3 punkty i w rzutach osobistych. Zgłoszenia do konkursów można będzie dokonywać w biurze zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników w konkursach.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych rozgrywki
zostaną przeprowadzone w Hali Sportowo – Widowiskowej „Polonia”,
przy ul. Dekabrystów 43.

Kopia plakat koszykówka 3x3
Źródło: Materiał prasowy organizatora

 

Miejsce: Plac Biegańskiego
godz. 10.00