Wystawa „Natura 2000 w województwie śląskim”

wystawa Natura 2000Propagowanie wiedzy o niedocenianych walorach przyrodniczych regionu poprzez pokazanie urody przyrody województwa na wielkim formacie – to założenie organizatorów wystawy fotografii przyrodniczej „Natura 2000 w województwie śląskim”, którą od 20 lipca do 10 sierpnia będzie można podziwiać na Placu Biegańskiego.

Dzięki projektowi „W plecaku z Naturą – propagowanie spotkań z przyrodą”, realizowanemu wspólnie przez Fundację Przyroda i Człowiek oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, trzydzieści wielkoformatowych zdjęć jest przedstawianych mieszkańcom województwa w sześciu odsłonach.

Śląskie, kojarzone głównie z terenami zdegradowanymi i przekształconymi przez człowieka, poszczycić się może wieloma miejscami o naprawdę dużej wartości. Często to, co najbardziej wartościowe przyrodniczo, tutaj swój początek brało w działalności człowieka. Dolina Górnej Wisły, będąca ostoją dla licznych gatunków ptaków, czy Wyżyna Krakowsko – Częstochowska z cennymi murawami kserotermicznymi, to jedne z wielu przykładów. Przyroda tego regionu posiada wiele walorów, które stanowią nie tylko o jego atrakcyjności turystycznej, ale przede wszystkim o jakości życia wielu społeczności.

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, piętnastu autorów na trzydziestu fotografiach pokazuje nam to, co często ukryte jest dla niewprawnego oka. Wśród autorów zdjęć znaleźli się: Damian Czechowski, Andrzej Czylok, Artur Jurkowski, Marcin Karetta, Cezary Korkosz, Henryk Kościelny, Paweł Niemiec, Michał Piekarski, Krzysztof Pierzgalski, Tomasz Sczansny, Bogusław Sępioł, Andrzej Siudy, Marceli Ślusarczyk, Janusz Wojcieszak, Andrzej Zembik.

wystawa Natura 2000

Cykl wystaw fotografii przyrodniczej organizowany jest w ramach projektu „W plecaku z Naturą – propagowanie spotkań z przyrodą”, realizowanego wspólnie przez Fundację Przyroda i Człowiek oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Projekt ma na celu przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat przyrody regionu oraz zwrócenie uwagi na jej najwartościowsze i najatrakcyjniejsze elementy, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W ramach projektu, poza cyklem wystaw plenerowych, przewidziane są m.in. wydanie scenariuszy wycieczek oraz map województwa śląskiego z zaznaczonymi obszarami Natura 2000, dystrybucja gadżetów przydatnych podczas wypraw terenowych, a także produkcja filmu prezentującego przyrodę różnych rejonów województwa. Działania te mają w efekcie przynieść podniesienie świadomości ekologicznej, a także poziomu akceptacji Sieci Natura 2000 wśród mieszkańców regionu.

Źródło: materiał prasowy organizatora

 

Miejsce: Plac Biegańskiego
Termin: 20 lipca – 10 sierpnia