Fotografia uliczna w Odwachu

IslBG
We wtorek, 12 maja, o godz. 19.00 w Odwachu (Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a) odbędzie się pierwsze spotkanie z fotografią w ramach projektu „Aleje – tu się dzieje”. Damian Chrobak (Londyn) i Kamil Pawlik (Częstochowa) zaprezentują fotografie uliczne.

Damian Chrobak, urodził się w 1977 w Jastrzębiu Zdroju. Fotografią zainteresował się w 2003 roku, rozpoczął wtedy naukę na Akademii Fotografii w Warszawie. Po pierwszym roku opuścił szkołę chcąc szukać własnego głosu w fotografii. Wyjechał do Londynu, gdzie ukończył kurs Black & White Photography na University of the Arts London. Street Photography i fotografia dokumentalna jest gatunkiem fotografii który upodobał sobie najbardziej. Swoje zdjęcia pokazywał na wystawach grupowych i indywidualnych w Polsce i Europie. Od 2010 jest członekiem ZPAFu gdzie prowadzi warsztaty z fotografii ulicznej. Jest także pomysłodawca i zalożycielem grupy fotograficznej un-posed.
Jego fotografię uliczną cechuje ogromna wrażliwość estetyczna oraz psychologiczna i socjologiczna przenikliwość. Fotograf wyławia z otaczającego go biegu zdarzeń momenty pozornie nieistotne i odkrywa ich szczególne znaczenie. Najważniejsza dla niego w fotografii jest głęboko humanitarna refleksja nad charakterem tak jednostki jak i społecznych mas. Rejestruje codzienność, która, jak twierdzi „otacza nas przez większość czasu, tymczasem ledwie ją zauważamy“. Dowodzi, że tzw. zwykłe, nieznaczące momenty w życiu bardzo często posiadają swoje ukryte znaczenie, są interesujące, zabawne, groteskowe czy wiekopomne. Przechadzając się po ulicach XXI-wiecznego miasta, stara się uchwycić na kliszy coś ponadczasowego, jakąś odwieczną prawdę o człowieku, prawdę która nie uległa zmianie na przestrzeni setek, tysięcy lat.

Foto: Damian Chrobak

Foto: Damian Chrobak

Kamil Pawlik (Karmazyniello) urodził się w 1983. Zdjęcia robi od 2008 roku, mieszka w Częstochowie. Street photo to gatunek który przenika wszystko to co w fotografii go interesuje, od portretu poprzez reportaż, na krajobrazie kończąc. Od 2010 do 2013 roku prowadził kółko fotograficzne „Ogrodowa 24” przy Fundacji Św. Barnaby w Częstochowie skąd jedna z wychowanek Karolina Miechowska (lat 13) już odnosi pierwsze sukcesy zdobywając nagrody i stypendia.
Od 2013 roku jest nauczycielem fotografii w Fototechniku w ZS Prus w Częstochowie. Co roku organizuje również cykl warsztatów ze street photo i fotografii analogowej oraz technik obróbki w ciemni.

Foto: Kamil Pawlik

Foto: Kamil Pawlik

Organizatorem spotkań jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy oraz Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu (www.festiwalsztukifotoreportazu.org)

19:00 – 21:00
Miejsce: Budynek Odwachu obok Ratusza Miejskiego