Literackie spotkanie: Adam Wajrak

26.04.2010 BIEBRZANSKI PARK NARODOWY , DZIENNIKARZ I FOTOGRAF ADAM WAJRAK . FOT. WALDEMAR GORLEWSKI / AGENCJA GAZETAAdam Wajrak – to nazwisko doskonale znane jest wszystkim zainteresowanym tematyką ochrony dzikiej przyrody.  Z ekologiem-aktywistą, autorem niezliczonych artykułów i książek o tematyce przyrodniczej, spotkamy się w Odwachu 25 lipca o godz. 19.00. (foto: Waldemar Gorlewski/Agencja Gazeta)

Adam Wajrak – ekolog, dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, autor książek o tematyce przyrodniczej, w tym także książek dla dzieci. Aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska. Wielokrotnie nagradzany za proekologiczną postawę i działania w tej sferze, otrzymał m.in. Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w kategorii tekst specjalistyczny, wyróżnienie Bohatera Europy amerykańskiego tygodnika „Time” za obronę środowiska naturalnego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 roku wydał bestseller Wilki.

foto: Waldemar Gorlewski/ Agencja Gazeta

poniedziałek, 25 lipca, godz. 19.00

miejsce: Odwach obok Ratusza

liczba miejsc ograniczona