Literackie spotkanie: Audiobook Live z Krzysztofem Gosztyłą