Muzeum Częstochowskie. Pokaz diaporamy historycznej z przedstawieniem „BITWY POD MOKRĄ” Cezarego Dubiela *

Data/Czas
Data - 29/08/2019
18:00 - 19:00


Diaporama to forma sztuki audiowizualnej – połączenie filmu, z którego pochodzi ścieżka dźwiękowa, oraz scenariusza i fotografii. Autor w sposób przemyślany i logiczny prowadzi widza poprzez kolejne obrazy, opowiadając narrację. Obrazowi towarzyszy dźwięk, taki jak muzyka, głos lektora. Charakterystycznym elementem diaporamy jest powstanie trzeciego obrazu podczas nakładania się na siebie kolejnych slajdów. Zmiana obrazu odbywa się przy akcencie muzycznym, dźwiękowym.

Sztukę diaporamy uprawiam od dwunastu lat. Z racji zainteresowania historią tworzenie diaporam ukazujących historię Polski było dla mnie naturalne. Moje pierwsze prace o takiej tematyce to Historia zamknięta w albumie – o udziale kawalerii polskiej w wojnie 1939 roku, oraz Kamienie pamięci – o zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej.

Od lat współpracuję z Kołem Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich. Koledzy ubrani w historyczne mundury rekonstruują wydarzenia z dziejów Polski i z pasją tworzymy kolejne diaporamy. Wśród naszych projektów są: Rzecz o Powstaniu Wielkopolskim, Czyn legionowy – o Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego, Honor i gniew – o roku dwudziestym, Bój pod Mokrą – o bitwie Wołyńskiej Brygady Kawalerii z 4 Dywizją Pancerną, Ostatni żołnierze Wielkiej Armii – o bitwie pod Waterloo, Jak Feniks z popiołów – o historii 12 Pułku Ułanów Podolskich.

Diaporama o zwycięskim boju pod Mokrą była realizowana w autentycznej scenerii, w mundurach i z wyposażeniem z epoki na pozycjach Pułku w 1939 roku. Koledzy z Koła Żołnierzy odtwarzali epizody bitewne. Całość sfotografowałem i zebrałem w opowieść o bohaterach z tamtych wrześniowych dni.

Diaporamy Historia zamknięta w albumie, Kamienie pamięci i Rzecz o Powstaniu Wielkopolskim zdobyły wiele nagród w międzynarodowych konkursach diaporam i zostały wpisane do Światowej Kolekcji Audiowizualnej Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej.

Cezary Dubiel

Cezary Dubiel (EFIAP/p, AV-AFIAP, AFRP) jest artystą fotografikiem. Fotografuje architekturę, krajobraz, a także tworzy diaporamy. Od 2008 roku jest członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców w Warszawie z tytułem AFRP. Od 2012 roku należy również do Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Od 2015 roku jest członkiem Kapituły Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W latach 2007- 2012 działał w Fotoklubie Zamek w Szczecinie. W roku 2013 współtworzył i został pierwszym prezesem stowarzyszenia Fotograficzna Grupa Twórcza Kontur z siedzibą w Szczecinie. W 2012 roku Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej przyznała mu fotograficzny tytuł Artysty FIAP (AFIAP) i jako pierwszemu Polakowi w historii FIAP tytuł Audiovisuelle Artiste FIAP (AV-AFIAP) za osiągnięcia w dziedzinie diaporamy. W lipcu 2013 roku otrzymał tytuł Excellence FIAP – Wybitnego Artysty FIAP za sztuki fotograficzne. W latach 2015–2019 jako pierwszy Polak został wyróżniony honorowym tytułami artystycznymi – kolejno Excellence FIAP Level Bronze, następnie EFIAP Level Silver, EFIAP Level Gold w 2017 roku i ostatecznie EFIAP Level Platinium w 2019. W 2013 roku diaporama Cezarego Dubiela zatytułowana „Kamienie pamięci” została wpisana do Audiowizualnej Kolekcji FIAP będącej międzynarodowym zbiorem najlepszych diaporam na świecie. Jego praca jako pierwsza z Polski znalazła się pośród najlepszych dzieł najwybitniejszych diaporamistów świata.

W kwietniu 2013 roku w uznaniu zasług Kapituła Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej nadała mu Złoty Medal za Fotograficzną Twórczość. We wrześniu 2014 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną „Pro – Arte” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za, jak głosiło uzasadnienie, wybitne światowe osiągnięcia w diaporamie i fotografii. W 2016 roku za diaporamy o tematyce historycznej otrzymał Medal Barwy i Broni oraz tytuł Członka Nadzwyczajnego Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich, a w lutym 2018 roku Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości za Zasługi dla Fotografii Polskiej. W roku 2015 został przez Ministra KiDN odznaczony Brązowym Medalem Gloria Artis. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina za lata 2014 i 2015.

Startuje z powodzeniem w międzynarodowych konkursach odbywających się pod patronatem światowych organizacji fotograficznych. Zdobył łącznie blisko 300 nagród w Polsce i 49 krajach świata. W swoim dorobku ma 9 wystaw indywidualnych i około 400 zbiorowych i pokonkursowych w 66 krajach na wszystkich kontynentach.

* liczba miejsc ograniczona

Lokalizacja
Ratusz

Wczytuję mapę...